Mina mål med avelsarbetet

Målen med avelsarbetet är att få fram friska, sociala individer, med en arbetsmotor. Bouvieren är ju en arbetande hund, och i första hand främjar jag deras egenskap som brukshund! 

En bouvier har behov att använda sitt huvud, t ex att spåra, leta saker, sök, rapport o dyl. Får den inte utlopp för sin energi, kommer den ganska snabbt på egna arbetsuppgifter! T ex valla katter, vakta hus och hem, eller liknande.Det behöver inte vara några avancerade övningar, bara de får lov att jobba med huvudet, utöver dagliga motionen.